Djupjordvärme

Vissa områden har bättre eller sämre förutsättningar för en traditionell bergvärmeanläggning.
Vid stora djup till berg har man tidigare enbart haft alternativet att plöja ner slang och utvinna jordvärme.

Nu kan vi erbjuda ytterligare en metod; djupjordvärme.
Man borrar ner till berg och installerar därefter kollektorn. Borrören dras upp och kollektorn blir kvar, ståendes i marken.

Förutom att man får samma fördelar som vid en bergvärmeanläggning; man kan t ex utvinna kyla, så är det inte lika utrymmeskrävande som vid en traditionell jordvärme.